Strängare lagar och regler för hemmatandblekning, uppdatering från Läkemedelsverket

2014 uppförde Läkemedelsverket en önskan om strängare lagar gällande de aktiva ingredienserna man använder när man tillverkar tandblekning som går att utföra hemma. Hemmatandblekning finns att köpa online, via postorder och större dagligvarubutiker och brukar oftast innehålla ofarliga, naturliga blekämnen. De vanligaste ingredienserna är väteperoxid, natriumperborat, natriumklorit, natriumperkarbonat, natriumglysering, citronsyra, sodium bicarbonate (sodium bikarbonat), sodium tripolyphosphate, glyserin, aqua, povidone, silica, natriumhydroksid, natriumsaccharin, K12, Sorbitol samt EDTA.

Ytterligare blekande ingredienser i tandblekning

okTetrapotassium pyrophosphate

okZinc Citrate

okHydroxyapatite

okSodium Fluoride

okPotassium Nitrate

Ovan nämnda ingredienser är de som vanligast förekommer i tandblekning. Tandblekning med 0,1% och 6% väteperoxid får endast användas av tandläkare idag, vilket innebär att hemtandblekning inte under några omständigheter får eller kan innehålla mer än så. Dessa regler ändrades 2012, uppdaterades igen 2014 och består än idag, men det finns en del oseriösa aktörer därute som gärna lockar in dig i deras fälla och undanhåller information om vad produkten egentligen innehåller. Se video för hur du undviker att köpa falsk tandblekning online.

Lagändring och kategorisering av whiteningprodukter

Innan lagändringen så kunde man dela upp blekningsmedel i en rad olika kategorier;

ok 15–38 % väteperoxid eller 45 % karbamidperoxid som endast används på kliniker och av tandläkare.

ok Mellan 4–7,5 % väteperoxid eller 10–20 % karbamidperoxid finns att köpa hos tandläkare.

ok Blekningslack som man applicerar på tänderna. 10% väteperoxid avges när det stelnar.

ok Skedar för engångsbruk har 10% väteperoxidgel.

ok Tandblekning med lägre än 0.1% väteperoxid som man gör hemma. Dessa tandblekningsmedel och whiteningprodukter kan innehålla olika typer av blekande ämnen som natriumklorid, natriumperborat, natriumperkarbonat och liknande. Kombineras ofta med andra naturliga blekningspreparat som citronsyra.

Läs hela rapporten: Studie med inriktning på peroxidernas skadeverkan

Blekningsprocessen & verkningsmekanismen

(A)
H2O2 2HO·HO· + H2 O2 H2O +
HO·2HO· 2 H+ + O·2

(B)
2 H2O + 2{O} 2H2O + O2

(C)
H + + HOO-2 H2O2H2O2

Förklaring: Väteperoxid bildar fria radikaler som hydroxyl och perhydroxyl radikaler och superoxid anjoner (A). Reaktiva syremolekyler som är ostabila och omvandlas till syre (B), och väteperoxid anjoner (C).

Det aktiva ämnet man använder vanligtvis är alltså väteperoxid som aktiv blekande ingredienser. Genom en kemisk reaktion aktiveras väteperoxidens blekande ämnen, oftast med laser. Man förbättrar vidhäftningen och gör tandblekningens konsistens lite fetare så den inte bara rinner av genom att implementera 10% karbamidperoxid med karobylpolymetulen polymer, även kallat karbomer. Karbamidperoxid tar lång tid att bryta ner vilket gör att den fäster och håller bättre när den väl sitter på tänderna, vilket ökar effekten av en tandblekning man utför hemma.

Natriumperkarbonat & andra blekande ämnen

Ämnet natriumperbonat är ett äme som ofta används i whiteningprodukter. Ingrediensen klassas som reproduktionstoxiskt och är strikt förbjudet i kosmetiska produkter. Alla svenska tandblekningstillverkare följer dessa lagar och direktiv sen 2014 och utvecklar endast produkter helt fria från peroxid och natriumperkarbonat. Om du hittar en tandblekning som inte ligger i kategorin kosmetik så ska du se upp.